Aktualności

TRWA REKRUTACJA!

Jeżeli zależy Państwu, by Wasze dziecko miało możliwość rozwijania się w indywidualnym tempie, uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach, poznawania świata przyrody - Ogród Małych Odkrywców jest do tego najwłaściwszym miejscem.

Decyduje kolejność zgłoszeń, zapraszamy!! 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 507 373 511 
 

Witamy w Ogrodzie Odkrywców - demokratycznym ekoprzedszkolu PDF Drukuj Email

 Idea

Przedszkole Ogród Odkrywców oparte jest o dwa filary, tworzące nierozerwalną diadę – podmiotowe podejście do dziecka, przejawiające się w dostrzeganiu i szanowaniu jego motywacji wewnętrznej (indywidualizacja), i społeczność – grupa równych praw i obowiązków (socjalizacja).

Są to główne założenia nurtu edukacji demokratycznej zakładającej, że jedynie samodzielna, odpowiedzialna, i świadoma jednostka w pełni korzysta ze swoich praw i obowiązków obywatela.

Wzajemne przenikanie się tych dwóch obszarów, wspieranie w uzyskiwaniu równowagi pomiędzy nimi to, poza postawionymi przez Ustawodawcę, główne zadania Punktu Przedszkolnego.

W pracy inspirujemy się pedagogiczną myślą Janusza Korczaka oraz Johna Deweya, psychologii humanistycznej, Marii Montessori, Rudolfa Steinera, Hubertusa von Schoenebecka, Alexandra S. Neilla.


Nauczyciele

Warunkami koniecznymi dla możliwej realizacji takich założeń, są nauczyciele i pracownicy:

  • pozostający w autentycznym kontakcie z dziećmi,

  • nienarzucający,

  • wspierający,

  • podążający za indywidualnymi potrzebami dziecka,

  • świadomi przebiegu procesów grupowych

  • zdolni facylitować proces grupowy.

Poza adekwatnym wykształceniem w naszej placówce staramy się rozwijać i doskonalić umiejętności Porozumienia bez Przemocy, języka osobistego Jespera Juula, a także podnosić świadomość nauczycieli w zakresie neuroplastyczności i jej źródeł, a tym samym realnego wpływu naszych działań – nie poprzez behawioralne przyuczenie, a poprzez pokazanie i pozwolenie na pełne i świadome zrozumienie, zgodne z możliwościami i potrzebami rozwojowymi.

Edukacja

Wszystkie zadania edukacyjne placówka wykonuje w poszanowaniu podmiotowości i woli ucznia. Zabawa pozostaje najważniejszą formą poznawania świata i realizacji Podstawy Programowej.

W proponowane zajęcia wplatamy elementy pedagogiki waldorfskiej, metody Marii Montessori, metody krakowskiej, zabaw pierwotnych (original play©)

Formą ewaluacji pracy dziecka pozostaje informacja zwrotna, pozbawiona wartościowania, a jedynie opisująca zastany stan.

Placówka nie stosuje nagród i kar w procesie edukacyjnym ani wychowawczym.

Placówka nie wspiera rywalizacji, a uczy, że jedynym człowiekiem, z jakim warto się porównywać, jestem ja sam.

 __________________________________________________________________

Dlaczego OGRÓD

Nasze przedszkole mieści się w domu z dużym ogrodem, z którego Odkrywcy mogą korzystać bez ograniczeń. Samo przedszkole także jest ogrodem, w którym Mali Odkrywcy odkrywają swoje największe zalety, poznają samych siebie i świat, wzrastają w atmosferze radości i tolerancji, i mają warunki, by rozkwitać.

Kładziemy nacisk na edukację przyrodniczą i ekologiczną. Wierzymy, że przedszkole to najlepsze miejsce, gdzie Mały Człowiek może nauczyć się odpowiedzialnych zachowań, i myślenia w szerszej perspektywie niż własny nosek :). 

W przedszkolu podawane są posiłki ekologiczne, przygotowane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową.

Dlaczego ODKRYWCY

Jest tak wiele rzeczy do odkrycia - w naszym wnętrzu oraz w świecie wokół. Nasze przedszkole przygotowuje Małego Człowieka do odkrywania praw rządzących światem i nim samym - w indywidualnym tempie, zgodnie z jego własnymi potrzebami. Samodzielne odkrywanie świata to największa radość dla dziecka, a my - chcemy go w tym wspierać i podawać wskazówki.